การต่อ ICD แบบ 1 ขวด

การต่อ ICD แบบ 2 ขวด

การต่อ ICD แบบ 3 ขวด

แหล่งข้อมูล VDO ต้นฉบับจาก: Facebook - ICU ตามแบบของฉัน